Durbes 2b, Jurmala, LV-2012, Läti

Privaatsus- ja andmekaitse poliitika

ETTEVÕTTE SIA NOVA TRADER KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA

Isikuandmete töötlemine ning veebipoe ja veebisaidiwww.dogslikefish.com (edaspidi: veebisait) konfidentsiaalsus

Ostjate isikuandmete ja isikukoodide töötlemise kontrollijaks on ettevõte SIA NOVA TRADER (edaspidi: ettevõte)

Ostjate isikuandmete ja isikukoodide töötlemise eesmärk on tellimuste täitmine, kaupade müük ja kohaletoimetamine, teavitamine käimasolevatest sündmustest.

Veebipoes registreerudes ja/või veebipoodi kasutades kinnitab ostja oma teadlikkust sellest, et ettevõte töötleb ostja isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse ja Läti Vabariigi isikuandmete töötlemise seaduse tähenduses.

Selleks et registreerida ostja veebipoes, võimaldades sellega ostjal saada teavet kampaaniate ja teenuste kohta, aga pakkuda talle ka teisi eeliseid ning privileege, töötleme me ostja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit ning e-posti aadressi. 

Teie isiku tuvastamiseks kaupade ostja ja saajana, arve väljastamiseks, kaupade kohaletoimetamise tagamiseks ja muude lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks töötleb ettevõte ostja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, elukoha- (kohaletoimetamise) aadressi ning makseandmeid.

Ostja tehingu ja administratiivsete kommunikatsioonimaterjalide huvides, nagu registreerumise või ostu kinnitamine, meeldetuletus poolelioleva ostu kohta või teated kauba kohaletoimetamise kohta, töötleb ettevõte ostja nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Ettevõtte veebisaidi suhtlusosas esitatud küsimustele vastamiseks seoses ettevõtte veebisaidiga  töötleb ettevõte selleks, et võimaldada ostjal ettevõtte töötajatega telefoni või e-posti kaudu vahetult ühendust võtta, ostja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit ja aadressi. Ostja isikuandmeid kasutatakse ainult ostjaga ühenduse võtmiseks ning ostja küsimustele, kommentaaridele ja ettepanekutele vastamiseks.

Telefonivestlus võidakse salvestada, et kontrollida klienditeeninduse kvaliteeti, teenuse lepinguliste kohustuste täitmist ja kauba telefonitsi tellimise tagamist. Vestluste salvestisi hoitakse kuni 2 kuud, välja arvatud juhul, kui õiguskaitseorganid on tuvastanud kuriteo.

Ostjal on õigus veebipoes enda kohta avaldatud isikuandmeid täiendada, muuta või kustutada.

Kaupade ja teenuste loosimistes ning konkurssidel osalemiseks töötleb ettevõte ostja ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning telefoninumbrit, samuti andmeid, mis on vajalikud loosimiseks (näiteks ostu sooritamise kuupäev, ostetud kaup või ostutšeki number). Väljendades soovi osale da loosimistes ja konkurssidel, nõustub ostja oma isikuandmete töötlemisega ega ole selle vastu.

 

Meeldetuletus poolelioleva ostu kohta

Saadame Teile tehnilise toe e-kirja 72 tunni jooksul alates ajast, mil ostja on ettevõtte veebipoes ostu sooritamata jätnud. See on vajalik selleks, et kontrollida, kas ostjal on ostmise ajal tekkinud mingeid tehnilisi probleeme, ning toote broneeringu eemaldamiseks.

Isikuandmete säilitamise aeg

Ettevõte säilitab ostja isikuandmeid seni, kuni veebipoodi või veebisaiti www.dogslikefish.com kasutatakse või kuni see on vajalik eespool nimetatud töötlemise eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui kehtivas seadusandluses ja määrustes on sätestatud või lubatud pikemaajalisem säilitamine. Kui andmete töötlemine toimub ostja antud nõusoleku alusel, töödeldakse andmeid seni, kuni ostja nõusolek kehtib ja seda pole tühistatud, välja arvatud juhul, kui edasist andmete töötlemist nähakse ette teisiti.

Isikuandmete edastamine

Veebipoes registreerudes ja/või veebipoodi kasutades kinnitab ostja, et on teadlik tema isikuandmete edastamisest isikuandmete töötlejatele, kes osutavad teenuseid ettevõtja nimel (näiteks kauba kohaletoimetaja või kuller, töötleja raamatupidamine, veebipoe platvormi operaatorid).

Teie ees võetud kohustuste täitmiseks võime edastada Teie isikuandmeid äripartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad vajalikku andmetöötlust meie eest, näiteks IT-taristu arendajad ja hooldustöötajad, turundusettevõtted, liisinguettevõtted, kullerettevõtted jne. Need ettevõtted on seaduse ja meiega sõlmitud lepingu järgi kohustatud Teie isikuandmeid kaitsma ja töötlema ainult meie avaldatud eesmärkidega kohaselt.

Päringu alusel võime edastada Teie isikuandmed valitsus- ja õiguskaitseorganitele Teie seadusega ettenähtud huvide kaitsmiseks, vajaduse korral õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmisega.

Ostja (kasutaja) õigused veebisaidi www.dogslikefish.com kasutamisel

Andmesubjektina on Teil andmekaitse üldmäärusest ja muust kehtivast seadusandlusest tulenevalt tavalised õigused, sealhulgas järgmised.

- Ligipääs isikuandmetele:

Teil on õigus küsida meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme Teie isikuandmeid, ning taotleda neil juhtudel ligipääsu oma isikuandmetele või esitada teavet isikuandmete kohta, kui otsene ligipääs ei ole ette nähtud.

- Isikuandmete parandamine

Kui arvate, et Teie andmed pole õiged või on puudulikud, on Teil õigus taotleda meilt nende parandamist või täiendamist.

- Nõusolekust taganemine

Kui me töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemise kohta tagasi võtta. Nõusolekust taganemine ei mõjuta enne tagasivõtmist antud nõusolekul põhinevat töötlemist ja seda, kui töötlemine toimub muudel seaduslikel alustel.

- Vastuseis andmete töötlemisele aadressiandmete edastamise eesmärgiga

Teil on õigus igal ajal seista vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, aadressiandmete edastamise suhtes.

- Vastuseis andmete töötlemisele õiguslikel alustel

Teil on õigus seista vastu isikuandmete töötlemisele, mida me töötleme oma õiguslikes huvides, kuid me jätkame Teie andmete töötlemist, isegi siis, kui sellele vastu olete, kui meil on motiveeritud põhjused Teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks. Eespool kirjeldatud õiguste kasutamiseks saatke meile kirjalik avaldus.

- Kustutamine

Teatud tingimustel on Teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist, kuid see ei kehti juhtudel, kui meilt andmete säilitamist seadusega nõutakse. Eespool kirjeldatud õiguste kasutamiseks saatke meile kirjalik avaldus.

- Töötlemise piiramine

Teatud tingimustel on Teil õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui nõuate oma andmete töötlemise piiramist, võib see mõjutada Teie võimalusi meie teenuseid kasutada. Eespool kirjeldatud õiguste kasutamiseks saatke meile kirjalik avaldus.

- Andmevahetus

Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmed teisele andmetöötlejale. See õigus hõlmab ainult selliseid andmeid, mille esitasite meile nõusoleku või lepingu alusel ja kui töötlemine toimub automaatselt. Eespool kirjeldatud õiguste kasutamiseks saatke meile kirjalik avaldus.

 

Veebisaidi tööd reguleeriv seadus

Veebisaidi tööd, samuti kõiki Teie- ja ettevõtte vahelisi suhteid reguleeritakse Läti Vabariigi seadusandlusega ja Euroopa Liidu kehtiva seadusandlusega.

Isikuandmete töötlemisel järgib ettevõte isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 ja isikuandmete töötlemise seaduse nõudeid, aga ka muid Lätis kehtestatud õigusakte.

 

Andmete töötlemise reguleerimine teistel seotud veebisaitidel

Veebisaidil www.dogslikefish.com võib olla linke muudele veebisaitidele, millel on oma kasutustingimused ja isikuandmete kaitsepoliitika, mille eest ettevõte ei vastuta.

Tegutsemine küsimuste tekkimisel

Kui Teil on konfidentsiaalsuspoliitika või Teie isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, kommentaare või vajate selgitusi, võtke ühendust ettevõttega SIA NOVA TRADER.

Kui Te pole saadud vastusega rahul, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveorganile – Riiklikule Andmekaitseinspektsioonile (www.dvi.gov.lv).

Andmetöötleja ja andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Meiega ühenduse võtmiseks võite meile kirjutada aadressil dlf@dogslikefish.com või

aadressil: Durbas iela 2b, Jurmala, Läti, LV-2012

Samuti võite helistada telefoninumbril: +371 2869 6001

Ваш устаревший браузер! Вы можете скачать Chrome или Firefox